Affärsområden

Vattenkraft

Vi har lång erfarenhet av arbeten med tillverkning och montage av falsar, luckor, spelbalkar, tillträdesvägar etc. Leverans och montage av hydraulik och spelutrustning. Underhållsarbeten såsom tätningsbyten på luckor, kontroll av bef. utrustning etc. Vi erbjuder även om- och nymålning av luckor och utrustning där vi arbetar med flera underleverantörer som är auktoriserade rostskyddmålare.

Byggnadssmide

Vi arbetar med tillverkning och montage av bärande stålkonstruktioner, trappor, räcken mm. Vi är certifierade enligt EN-1090 i utförandeklass EXC1-3 vilket innebär att vi får CE-märka bärande stålkomponenter.

Industriservice

Vi arbetar med service och reparationer hos industriföretag. Våra team jobbar ofta under sk. produktionsstopp där man måste reparera eller nytillverka delar i en produktionslinje. Vi kan i regel utföra tillverknings- och reprationsuppdrag med kort varsel.