Vattenkraft

Vattenkraft har blivit något av en specialitet för oss. Vi har lång erfarenhet av arbeten på kraftverk och regleringsdammar. I början av 1980 talet tillverkade vi vår första dammlucka och har sedan dess levererat dammluckor till regleringsdammar och kraftverk från Dalälven i söder till Umeälven i norr.

Vi hanterar hela processen från konstruktion och tillverkning, till leverans och platsmontage. En stor del av våra uppdrag handlar om dammsäkerhetshöjande åtgärder, revisions och underhållsarbeten, hydraulik samt uppdatering av anläggningens verkningsgrad och miljödata.

Vi utför allt från större totalentreprenader till mindre service och underhållsarbeten. Genom ett nätverk av handplockade erfarna samarbetspartners har vi alltid tillgång till aktuell teknik och specifik projektkompetens inom respektive yrkesområde. Som kund hos oss blir du vår samarbetspartner och vi är med genom hela projektet som avslutas först när du som kund är nöjd.