Byggnadssmide

Vi är ett välkänt namn inom byggindustrin och byggnadssmide med en gedigen erfarenhet. Vi tillverkar och monterar bl.a stålkonstruktioner, stålstommar, trappor, räcken, konst och dekorsmide.

Företaget är certifierat enligt den högsta svetsstandarden SS-EN ISO 3834-2 samt SS-EN 1090-1 upp till EXC 3 vilket innebär att vi får och kan CE-märka bärande stålkonstruktioner.

Vi innehar egen IWS kompetens och alla våra svetsare är självklart certifierade enligt SS-EN ISO 9606.
Arbetsledarna är utbildade byggarbetsmiljösamordnare Bas P/U samt innehar kompetens TR-stål/N.
Bolaget är också kvalitets och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.