Tillverkning och reparationer

Vi utför de flesta typer av tillverknings och reparationsarbeten både i verkstad och i fält. Oftast arbetar vi med enstyckstillverkning av kundspecifika produkter men även legotillverkning av större serier förekommer.

Vår flexibilitet gör att när du som kund har ett akut problem och behöver få någonting tillverkat eller reparerat kan vi som regel lösa det med kort varsel. I Våra verkstäder i Östersund och Vaplan har vi utrustning och maskiner för det flesta i branschen förekommande uppdrag.

Med en vilja av stål och ett brett branschkunnande med lång erfarenhet tar vår personal sig an ditt nästa projekt. Vi kan även vara din idépartner och vara behjälplig med framtagning av CAD ritningar eller liknande