Industriservice

En betydande del av våra uppdrag är industriservice, där våra driftiga team ofta rycker in under så kallade produktionsstopp för att utföra service, reparera eller ny tillverka delar i en produktionslinje.

Vår styrka är att vi är flexibla och kan ta uppdrag med kort varsel. Vi har oftast korta ställtider och kan omstrukturera så vi även kan lösa akuta problem vid ex. haverier.

Vi är alltid beredda och har servicebilar för alla typer av terräng som är specialutrustade med utrustning och verktyg för att vi snabbt ska kunna utföra arbeten i fält.

Med en vilja av stål rycker ”Järngänget” som våra team kallas i folkmun ut på nästa uppdrag.