Referenser

basket

Jämtlands basket, Östersund

Tillverkat, levererat och monterat stålkonstruktioner för bland annat trappor, trapptäcken och stål för infästning av utrustning i taket.
 

Referensperson: NCC Construction AB

stalbro

Håkansta Färjeled Farbar, Norderön

Konstruerade underrede av stålbryggorna.
 

Referensperson: Färjerederiet, Kjell Eriksson

octowood

Octowood, Kälarne

Har varit med under hela återuppbyggnaden. Tillverkar stativ och tankvagnar och en sprinklertank på 215 kubikmeter samt en spilltank på fem kubikmeter. Tillverkar även ingjutningsgods och förstärkningar till den uppbyggda impregneringsfabriken.
 

Referensperson: Octowood, Michael Löfgren

konsumbuss

Konsumbuss, Jamtli

Renovering av pensionerad konsumbuss. En stor del svetsarbeten av bussramen. 
 

Referensperson: Jamtli, Reidar Ljungström

ransaren

Ransaren, Ångermanälven

Leverera dammluckor till Ransarens regleringsdamm i Ångermanälven. Dammluckorna är 8,5 meter breda och 6,5 meter höga med en radie på 7 meter. Varje lucka väger 21 ton.
 

Referensperson: Ångermanälvens Vattenregleringsföretag, Mathias Björk

scfbetong

SCF, Strömsund

Tillverka en ny kassettbädd för gjutning av takkassetter.
 

Referensperson: SCF, Peter Abrahamsson

ivarsbil

Ivars Bil, Östersund

Tillverka, leverera och montera stålstommen som delvis behövde anpassas mot befintlig byggnad. Entreprenaden omfattade cirka 40 ton bearbetat stål.

Referensperson: Treeab, Olle Axne

Arctura

Arctura, Östersund

Jämtkrafts ackumelatortank i Östersund
 

Referensperson: NCC, Peter Burman

kronofogden

Kronofogden, Campus

I Kronofogdens nya lokaler på Campus i Östersund

Referensperson: Treeab, Olle Axné

postenhk

Postens HK, Stockholm

Postens nya huvudkontor Stockholm. Tillverkning av 31 st konferensmoduler, sk kokonger.
 

Referensperson: Liftbyggarna, Harry Sjöström

folketshus

Folkets hus, Östersund

Folkets Hus byggde under 2000 ut sina lokaler. Vi tillverkade här takkonstruktion och räcken i den nya vinterträdgården.

Referensperson: PEAB, Jan-Erik Wikén

lindebergs

Lindebergs, Östersund

Lindebergs revisionsbyrå utökade under 2002 sinalokaler och önskade då en spiraltrapp mellan våningarna.

Referensperson: Skanska, Göran Larsson

mitthogskolan

Mittuniversitet, Östersund

Tillverkning och montering av bland annat trappor och räcken.
 

Referensperson: Treeab, Olle Axné

jamtkraftarena

Jämtkraft Arena, Östersund

Montering och tillverkning av räcken och kamera plattform på Jämtkraft Arenan.

Referensperson: PEAB, Ola Novén

skyview

Globen SkyView, Stockholm

Tillverkning av räls, fästen, service- och räddningsplattform.

Referensperson: Liftbyggarna, Harry Sjöström

icamaxi

Ica Maxi, Östersund

Tillverkning och montering av portomfattningar, spiraltrapp, skyltram, påkörningskydd och pelare. 

Referensperson: PEAB, Lars Birger

gptak

Gärdin & Persson, Östersund

Leverera stålstommen till den nya bilhallen. Här ingick att tillverka, leverera och montera stålstommen som delvis behövde anpassas mot befintlig byggnad. Entreprenaden omfattade cirka 40 ton bearbetat stål.
 

Referensperson: Attacus Bygg, Tommy Lif